Er zijn nog plaatsen voor nieuwe cursus Thuishotel: geheugentraining!