Thuishotel ontvangt subsidie van Oranje Fonds voor project Levensboeken

Thuishotel ontvangt € 19.000 subsidie van Oranje Fonds voor project Levensboeken

 

Thuishotel start dit najaar met het project Levensboeken in Zuidwest Friesland. Doel van het project is dat ouderen hun levensverhaal vertellen aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger maakt aantekeningen gedurende de diverse gesprekken en maakt er vervolgens een levensboek van.

 

Thuishotel werft de ouderen die graag hun verhaal willen vertellen via de eigen Verpleging en Verzorgingsteams. De wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Zuidwest Friesland kennen hun cliënten goed en maken hun cliënten attent op de mogelijkheid om hun levensverhaal vast te (laten) leggen.

 

Dat het vertellen van het levensverhaal zinvol is blijkt uit de reactie van een mevrouw wiens levensboek net is afgerond: “Toen mij een paar maanden  geleden gevraagd werd of ik er voor voelde om een boek over mijn leven te laten schrijven, dacht ik: ach, waarom? Maar nu het boek af is moet ik zeggen dat ik het terugkijken op wat er in mijn leven is gebeurd, heb ervaren als iets heel leerzaams. Ik ben de persoon die mij vroeg dan ook heel dankbaar dat ze mij ertoe heeft aangezet. Ik denk dat mijn kleinkinderen het ook wel leuk zullen vinden om dit boek over mijn leven te lezen.”

 

Thuishotel werkt in dit project samen met twee welzijnsorganisaties die de vrijwilligers gaan werven, Miks en Timpaan Welzijn. De vrijwilligers volgen, voor zij aan de gesprekken beginnen, een korte workshop over het project Levensboeken.

 

Het Oranje Fonds draagt het project Levensboeken een warm hart toe. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen

 

Voor meer informatie over het project neemt u contact op met de projectleiders: Kathleen van der Velden (0515) 461204 en Ariënne Bos (0515) 461197