Cursus/workshopvoorwaarden

Automatische incasso cursus/workshop

Door opgave aan de cursus of workshop geeft u een toestemming voor een eenmalige automatische incasso ter hoogte van het aangegeven cursusbedrag.

Het geld wordt geincasseerd nadat de cursus of workshop van start is gegaan.

 

Thuishotel behoudt zich het recht voor om cursussen /workshops te annuleren bij onvoldoende deelname.

 

Annulering aanmelding

Als u door omstandigheden niet aan de cursus of workshop kunt deel nemen kunt u zich tot 14 dagen voor de start van de cursus of workshop schriftelijk afmelden. Uw afbericht stuurt u naar:

 

Thuishotel

Postbus 20.000

8600 BA Sneek

 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@thuishotel.nl

 

Ontvangen wij uw schriftelijke afmelding niet op tijd dan betaalt u 100% van de cursuskosten. De reden van de annulering speelt geen rol. Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst dan kunt u dit in uw afbericht vermelden.