Overzicht Diensten van Thuishotel

Dienst Leverancier(s)
Administratieservice

CMS Secretariaat

Humanitas

Alle dagen Aandacht Wiepkje Holtrop
Bestratingsbedrijf Tanja Túnoannimmer
Boodschappendienst Van Smaak
Computerhulp aan huis Ad Vice Computerservice
Particuliere Hulp in de Huishouding Diverse aanbieders
Hulpmiddelen Groene Kruiswinkel
Kapper aan huis Diverse aanbieders
Klussendienst

Bouwbedrijf Bootsma

Onderhoudsbedrijf Dijkstra

At Seven

Installatiebedrijf Van der Weij

Maaltijdservice

Apetito

Patyna & Antonius

Van Smaak

Opticien aan huis

Thuisopticien Friesland

Pedicure aan huis

Diverse aanbieders

Personenalarmering op sociale indicatie

HMC Burgum

Professionele alarmopvolging/Achterwacht personenalarmering 

Thuiszorg Zuidwest Friesland

Pruikenservice

Frans Koopal

Pruiken Thuiszorg Nederland

Rijbewijskeuring

Robert Sadiek

Schoonmaakservice

Van Dijk en De Boer

Tuinonderhoud

Frisia Burgum

Uitvaartzorg en begeleiding

Haaksma & De Haan

Anne de Jong

Verhuisbegeleiding

Nynke Schootstra 

Verhuisservice

De Jong Verhuizingen

Collectiviteitskorting zorgverzekering

De Friesland Zorgverzekeraar

Univé Verzekeringen

Was- en Strijkservice

Velzen Textiel Bolsward