Wie zijn wij?

Het doel van Thuishotel is het bieden van een uitgebreid dienstenpakket die het mensen mogelijk maakt langer thuis te blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis ontslagen te kunnen worden.

 

Iedereen kan abonnee worden van Thuishotel. Abonnees maken met korting gebruik van het uitgebreide dienstenpakket.

 

Thuishotel laat deze diensten uitvoeren door professionele dienstverleners die korting geven aan de Thuishotelabonnees.

 

De dienstverlener neemt contact met u op en u kunt samen afspraken maken over tijdstip van uitvoering en over de prijs. U bent vanaf dat moment een klant van die dienstverlener. Mocht er onenigheid ontstaan tussen u en de dienstverlener en komt u er samen niet uit, dan speelt Thuishotel een bemiddelende rol.

Het abonnement kost voor 2023 €21,00 per kalenderjaar (automatische incasso). Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten, dan kunt u dit aangeven op deze website of telefonisch contact opnemen met onze ledenservice 0515 461 234 of mail info@thuishotel.nl

 

Wilt u abonnee worden van Thuishotel?