Aanmelden voor Levensboekenproject als verteller

 
*
Naam*
Voorletters*
Geslacht*
Adres*
Postcode en woonplaats*
Geboortedatum
Telefoonnummer*
Op welk tijdstip van de dag schikt het u het best om de gesprekken te laten plaatsvinden?
Maakt het uit of de vrijwilliger een man of vrouw is?
Zijn er zaken waarvan het handig is dat de vrijwilliger daarvan op de hoogte is, bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen?
Rookt u?
In welke taal vertelt u het liefst uw verhaal?
Als u uw verhaal in het Fries vertelt, wilt u dan dat het ook in het Fries wordt opgeschreven?
Heeft u al (een deel) van uw verhaal opgeschreven?
Vindt u het prettig als de vrijwilliger uit uw omgeving (dorp/stad) komt?
Voorkeur voor vrijwilliger:
Gaat u ermee akkoord dat de kosten voor het uitprinten of drukken van het levensboek voor u zijn?
Gaat u ermee akkoord dat de reiskosten van de vrijwilliger voor u zijn?
Wij vragen éénmalig bemiddelingskosten.
 
Ik ben:
IBAN rekeningnummer
Rekeningnummer staat op naam van:
Datum:
Ruimte voor opmerkingen of vragen
Vul hier niets in a.u.b.