Vertel uw levensverhaal!

 

Voor de verteller is het enerzijds waardevol om zijn/haar levensverhaal aan een oprecht belangstellende te vertellen. Anderzijds is het prachtig om dit in een boek gebundeld te hebben wat ook voor het nageslacht veel kan betekenen.

 

Er zijn al rond de 100 levensboeken gemaakt, door de even zovele vrijwilligers die wekelijks op gesprek gaan bij de vertellers. De vrijwilligers hebben een training gevolgd om goed beslagen ten ijs te komen. 

 

Het Levensboekenproject startte zomer 2011, dankzij subsidie van het  Oranjefonds. Het project wordt uitgevoerd door Thuishotel, onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Thuishotel werkt voor het werven en begeleiden van de vrijwilligers samen met Timpaan Welzijn, Miks Welzijn, De Skule uit Franeker en Welzijn Centraal uit Leeuwarden.

 

Aanvragen van nieuwe vertellers en vrijwilligers komen regelmatig binnen bij Thuishotel.  Er is nog ruimte voor zowel vertellers als vrijwilligers om zich aan te melden.

Dit kan bij Thuishotel: 0515-461234 of via mail: info@thuishotel.nl