Wat is de missie van Thuishotel?

De missie van Thuishotel is:

In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan met ondersteunende diensten van Thuishotel.

 

Wat is de visie van Thuishotel?

De visie van Thuishotel is: 

Toegewijd: Het belang van de klant staat centraal.

 

Toegankelijk: Het streven is goede bereikbaarheid tijdens kantoortijden (van 9.00 tot 14.00 uur).

Samen sterk: ‘s Ochtends kort overleg en 2 wekelijks een teamoverleg.  Samenwerking met de teams van Antonius (thuiszorg Zuidwest Friesland) en de afdelingen van het Antonius Ziekenhuis.

Vakmanschap: Samenwerken met gekwalificeerde dienstverleners.  Jarenlange ervaring van medewerkers van Thuishotel. 

 

Plaats in de samenleving

Thuishotel wil er zijn voor mensen die hulp nodig hebben en die niet kunnen krijgen vanuit de eigen netwerken of de collectieve voorzieningen. Met de diensten van Thuishotel kunnen mensen langer zelfstandig wonen, eerder naar huis vanuit het ziekenhuis en de regie over hun eigen leven houden.

 

Totaalpakket aan diensten

Thuishotel biedt een totaalpakket aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid waar abonnees, cliënten van  Antonius (Thuiszorg Zuidwest Friesland ) en patiënten van het Antonius Ziekenhuis gebruik van kunnen maken.

 

Lokale verankering

Thuishotel werkt samen met gekwalificeerde organisaties en bedrijven. Lokale en regionale bedrijven en organisaties genieten daarbij de voorkeur.

  • Alle diensten kunnen eenvoudig via Thuishotel worden aangevraagd
  • Er is een kwaliteitsgarantie van diensten
  • Er geldt korting of exclusiviteit van dienstverlening voor abonnees van Thuishotel
  • Als zich problemen voordoen bij het gebruik van diensten kan Thuishotel bemiddelen 


Organisaties en bedrijven kunnen hun medewerkers, leden, klanten, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers  of andere doelgroepen het abonnement van Thuishotel bieden.
Thuishotel draagt met haar dienstverlening bij aan de leefbaarheid van het platteland.