Wat is de missie van Thuishotel?

“Thuishotel is dé service-organisatie in Friesland waar jonge en oude mensen abonnee van willen zijn omdat het abonnement voordelen biedt met diensten die bijdragen aan goed wonen en leven.”

 

Wat is de visie van Thuishotel?

Plaats in de samenleving

Thuishotel wil er zijn voor mensen die hulp nodig hebben en die niet kunnen krijgen vanuit de eigen netwerken of de collectieve voorzieningen. Thuishotel wil ook inspelen op de behoefte van mensen die het druk hebben en graag zaken willen uitbesteden. Voor mensen die willen werken aan hun gezondheid biedt Thuishotel diensten en cursussen op het gebied van leefstijl. Met de diensten van Thuishotel kunnen mensen langer zelfstandig wonen en de regie over hun eigen leven houden.

Solidariteit

‘Door en voor elkaar’ is het uitgangspunt van Thuishotel. De aabonnementsgelden vormen de financiële basis van Thuishotel. Met deze gelden wordt de organisatie van Thuishotel gefinancierd en wordt het dienstenpakket verder ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de samenwerkende bedrijven en organisaties de eigen korting op de diensten financieren. Thuishotel streeft ernaar dat haar diensten ook bereikbaar zijn voor mensen met een kleine beurs.

Totaalpakket aan diensten

Thuishotel biedt een totaalpakket aan diensten op het gebied van wonen, gezondheid, service en vervoer waarmee leden hun voordeel kunnen doen. Hiermee speelt Thuishotel in op de behoefte aan veiligheid, welzijn en gemak. Door vraaggericht te werken wil Thuishotel huidige en nieuwe abonnees langere tijd aan zich binden. Thuishotel moet met winst draaien om te kunnen doorontwikkelen.

Lokale verankering

Thuishotel staat als organisatie niet op zichzelf. De kracht van Thuishotel is dat wordt samengewerkt met gekwalificeerde organisaties en bedrijven. Lokale en regionale bedrijven en organisaties genieten daarbij de voorkeur. Het abonnement biedt een aantal voordelen:

  1. Alle diensten kunnen eenvoudig via Thuishotel worden aangevraagd
  2. Er is een kwaliteitsgarantie van diensten
  3. Er geldt korting of exclusiviteit van dienstverlening voor abonnees van Thuishotel
  4. Als zich problemen voordoen bij het gebruik van diensten kan Thuishotel bemiddelen.

Organisaties en bedrijven kunnen hun medewerkers, leden, huurders, klanten, cliënten, vrijwilligers of andere doelgroep het abonnement van Thuishotel bieden. Thuishotel draagt met haar dienstverlening bij aan de leefbaarheid van het platteland.