Privacy AVG

Binnen Thuishotel hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze abonnees zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u abonnee bij ons bent, verwerken we de persoonsgegevens van u. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
 

Thuishotel is onderdeel van Antonius.  Wanneer u meer wilt weten over privacy/de AVG dan verwijzen we u graag naar de website van Antonius  

mijnantonius.nl/privacy-avg