Voorwaarden

Aanmelding 

U bent abonnee vanaf de datum van aanmelding voor minimaal één jaar.

Het abonnement geldt voor alle thuiswonende gezinsleden.  

 

Kosten en betaling 

De kosten van een abonnement op Thuishotel kost €21,00 per jaar (2023). U betaalt per automatische incasso.

Thuishotel stelt jaarlijks de hoogte van het abonnementsgeld vast en behoudt zich het recht voor dit bedrag te verhogen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

 

Opzeggen

Uw abonnement duurt minimaal één jaar. Daarna kunt u per maand opzeggen. 

Opzeggen doet u door een schriftelijke opzegging of e-mail  te sturen naar:

 

Thuishotel 

Postbus 20.000 

8600 BA Sneek

 

of mailen naar: info@thuishotel.nl 

  

Vermeld bij de opzegging altijd uw abonneenummer. Dit nummer staat op uw Thuishotelpas

 

Aansprakelijkheid 

Thuishotel bemiddelt tussen u en de dienstverleners waarmee een samenwerking is aangegaan. De dienstverleners kennen een beroepsaansprakelijkheid. Thuishotel is wel verantwoordelijk voor het (leggen van) contact tussen u en de dienstverlener, maar niet voor de werkzaamheden van de dienstverleners. Dit is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener zelf.

 

Bescherming persoonsgegevens 

Uw gegevens zoals ingevuld in uw profiel worden alleen doorgespeeld aan 1 van onze externe partijen wanneer dat nodig is om een dienst aan te vragen.

 

Registratie Thuishotel 

Thuishotel is een onderdeel van Antonius, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 41005373. 

 

Tot stand komen van een overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat u bij een boeking uw gegevens hebt ingevuld. U krijgt vervolgens een overzicht van uw bestelling inclusief uw gegevens. Indien u op dat moment besluit dat u af wilt zien van de boeking kunt u deze nog annuleren. Op het moment dat u deze aanvraag hebt gecontroleerd en verzonden komt een overeenkomst tot stand. Beide partijen zijn vanaf dat moment verplicht tot het nakomen van de wederzijdse afspraken.

 

Betalingsverplichting 

Wanneer u een definitieve boeking maakt via deze website bent u 

verplicht de geldende afspraken na te komen en aan de betalingsvoorwaarden te voldoen. Ook de dienstverlener is verplicht de afspraak na te komen.

 

Aanvraag van cursus, workshop of dienst 

De aanvraag van een cursus, workshop of dienst is niet bindend. Zowel u als klant als Thuishotel of de dienstverlener kan een aanvraag annuleren zonder gevolgen. Indien een aanvraag heeft geresulteerd in een daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden bent u uiteraard wel verplicht aan de betalingsvoorwaarden te voldoen.

 

Cursussen aanvragen 

Thuishotel behoudt zich het recht voor om cursussen en workshops te annuleren bij onvoldoende deelname.